Personale udvikling, møder og workshops

Personaleudviklings dage er god mulighed for organisationer og virksomheder til at styrke trivsel og retning.

Man kan stå overfor forskellige udfordringer, er der f.eks. opstået et usundt skel i mellem ledelse og medarbejdere. Manglende forståelse imellem arbejdsgrupper. Mm.

Hvordan får man det bedste ud af sine medarbejdere? Hvordan for man dem til at arbejde sammen? Hvordan får medarbejerne ejerskab over organisationen / opgaven / fællesskabet? Hvordan får medarbejdere det bedste frem I hinanden og I sig selv. Hvordan skaber organisationen eller virksomheden bæredygtige vilkår?

Hvordan styres kreative processer så ideerne vokser og kommer steder hen som man ikke havde forestillet sig. Hvordan styres kreative processer så de kommer I mål og ikke ender I personlige konflikter?

Det kan også være en proces omkring hvor er det egentlig I som organisation vil hen, hvad er jeres kærneydelse – hvad er historien om jer.

Hvornår og hvordan bliver gode beslutninger truffet, målrettet

Jeg faciliteter processen / mødet workshoppen. Hvor der er behov for at alle en med, styre tiden og processen. Udvikle, klargøre processens formål

Inden har vi talt sammen om hvad er jeres behov, og formål med tiden I har valgt skal bruges på det. Hvad vil I gerne stå med når dagen er forbi. Et produkt? Et personale tilstand.

Så går jeg hjem og finder ud af rammerne for processen og laver en drejebog, hvad har vi brug for og hvad vil det koste at have mig med I denne proces.

Så kommer jeg og faciliteter dagen, jeg tager styring på rammerne, og I arbejder aktivt kommer frem til målet.