Personaletrivsel – faciliterede  processer og workshop.

Ønsker I at styrke jeres interne samarbejde i personalegruppen?

Personaleudviklingsdage er en god mulighed for organisationer og virksomheder til at styrke trivsel, motivation, gensidig respekt og forståelse.

Man kan stå overfor forskellige udfordringer:

 • Måske er der opstået et usundt skel mellem ledelse og medarbejdere.
 • Manglende forståelse imellem medarbejdergrupper
 • Medarbejdere, der ikke oplever medejerskab for organisationen.

Processen kan have fokus på disse spørgsmål:

 • Hvordan får medarbejerne ejerskab over organisationen / opgaven / fællesskabet?
 • Hvordan får medarbejdere det bedste frem I hinanden og I sig selv.
 • Hvordan skaber ledere rum så de kan lytte til deres medarbejdere?
 • Altså hvordan skaber organisationen eller virksomheden bæredygtige vilkår?

Et faciliteringsforløb kan se således ud:

 1. I skal gøre jer bevidst om udfordringerne og formulere processens formål helt skarpt.
 2. Vi taler sammen om, hvad jeres behov er.
 3. Hvad vil I gerne stå med når dagen er forbi?
 4. Jeg går hjem og finder ud af rammerne for processen og laver en drejebog: hvad har I brug for og hvad vil det koste at have mig med I denne proces.
 5. Selve faciliteringen af dagen. Jeg tager styring og skaber rammerne. Via forskellige procesopgaver og opsamlinger, arbejder I jer aktivt frem til målet.