Leg, filosofi og dialog

Hvad sker der hvis mennesket holder op med at lege? Altså hvis det holder op med at, lege med tanken, lege med andre i sociale relationer, eller lege med sig selv i forhold til hvad livet skal bruges til. Hvis det holder op med at grine, græde, svede, frustreres, overraskes, prøve af og blive klogere.

Legen har to stærke karaktertræk:

  1. Den har ikke et formål der rækker ud over aktiviteten selv.
  2. Den er kendetegnende ved glæde.

Vi må som mennesker skabe os et frirum hvor vi kan tale frit og tænke nysgerrigt! Vi skal insisterer på, at der er plads til aktiviteter som ikke har et formål, men til gengæld er fulde af glæde.

Oplæget er fuld af lege f.eks. om;
– at iagttage det selvfølgelige som uselvfølgeligt – hverdagsturister,
– at se det store i det små – det magiske,
– at lytte / få den anden til at se godt ud / få indsigt / undres og stille kritiske spørgsmål /at være stille.

Varighed: 1 1/2 timer