For lærere og pædagoger.
3 timers workshop til en personaledag eller inspirationsaften.
Workshoppen foregår hos jer.
Deltagere max 25 personer.
Honorar 6000 kr. + transport

Formål:

 • Fortælling i et mindfuldt møde.
 • At børnene/eleverne møder fortællinger, som et redskab til empati, refleksion over egen
 • adfærd, tilhørsforhold og muligheder.
 • Gennem fortælling lærer man egne og andres følelser og tanker at kende og forstår, at der er en baggrund for vores adfærd.
 • At bruge fortælling som redskab til refleksioner og løsningsmuligheder ved konflikter, mobning men også samarbejde og adfærdsregulering.
 • At styrke det levende ord i et dannelsesforløb.

Mål:

 • At personalet får et fælles sprog og værktøjskasse til fortælling.
 • Den enkelte lærer eller pædagog bliver en bedre fortæller.
 • En række øvelser personalet kan bruge på børnene/eleverne for, at styrke deres fortællerlyst, fantasi, empati, livsduelighed og deres mod og evner til, at stå op foran en flok.

Workshoppen kan enten have fokus på, at gøre personalet til bedre fortællere eller på børnenes/elevernes fortælleunivers.

Jeg tilpasser det jeres ønsker og børnenes alderstrin:

Lad personalet træne deres fortællemuskel som ’Storyteller’

’Story’

Bearbejdelse af kendte fortællinger til genfortælling.

 • Analyse /dramaturgi
 • Memorering
 • Afstemning til målgruppen
 • Fortællervinkel
 • Det levende, sansende og billedfulde sprog
 • Opbygning af f.eks. en morgensamling.

’Teller’
I mindre grupper eller i en samlet gruppe.
Formidler øvelser

 • Få dig selv på gulvet
 • Billeder før ord
 • Pausen
 • Skyggebevægelser
 • Kontakt til publikum

 

Redskaber til at få børnene/eleverne i gang med fortælling.

At bruge sig selv som et stort skatkammer af fortællinger og lyve lidt undervejs.

 • Hverdagsfortællinger
 • Fortællinger om følelser
 • Pinlige historier
 • Sansninger
 • Fortællekort
 • Terninger
 • Genfortællinger af korte, kendte eventyr.

Workshoppen består af konkrete øvelser, refleksioner over hvordan øvelserne kan bruges i hverdagen, lidt teori samt præsentation af konkrete fortællespil og litteratur.
Ovenstående redskaber vil naturligvis styrke deltagerne som formidlere generelt f.eks. i kommunikation med forældre, undervisningssituationer og fremlæggelser.