Hvad har verden brug for og hvordan bliver I verdens bedste til det?

Hvor skal jeres organisationen hen? Hvad er det, I er gode til – og hvilken historie vil I fortælle?

  • Hvordan styres kreative processer så ideerne vokser og kommer steder hen som man ikke havde forestillet sig?
  • Hvordan styres kreative processer så de kommer I mål og ikke ender I personlige konflikter?
  • Hvad er jeres kærneydelse og hvordan får alle medarbejdere ejerskab overfor den ydelse?
  • Hvornår og hvordan bliver gode beslutninger truffet?

Processen kan forløbe sådan her:

  1. Vi mødes og taler sammen om, hvad jeres behov er.
  2. Hvad er formålet kombineret med den tid, I har valgt skal bruges på det?
  3. Hvad vil I gerne stå med når dagen er forbi?
  4. Så går jeg hjem og finder ud af rammerne for processen og laver en drejebog. Her beskrives hvad der skal ske, hvordan rammerne skal være, og hvad prisen skal være.
  5. Selve dagen oprinder. Her tager jeg styring på rammerne, og I arbejder aktivt via procesopgaver og kommer frem til målet.
  6. Via inputs fra dagen lægger vi sammen strategien for fremtiden.